Soldaterforeningen historisk ...

 

Falsterske Fodregiments Soldaterforening har gennem årene siden regimentets nedlæggelse i 1981 i stigende omfang påtaget sig et ansvar for traditionsplejen efter Falsterske Fodregiment, eksempelvis ved hvert år den 8. marts på regimentets stiftelsesdag at samles med faner ved kasernens mindevæg, hvor der lægges blomster ved mindetavlerne og ved Falsterske Fodregiments mindesten.


Stiftelse i København i 1932

Falsterske Fodregiments - 5. Regiments Soldaterforening oprettedes oprindeligt i 1932 i København, og i årene siden har soldaterforeningen virket blandt gamle soldater fra 7., 14., 19. og 25. Bataillon, og for 5. Regiment og Falsterske Fodregiment.

Senere kom Nykøbing F.-Afdeling og Møn-Bogø Afdeling (sidstnævnte nedlagt i april 1984) til i 1942, Vordingborg-Afdeling i 1943, Maribo Afdeling i 1949 og Nakskov Afdeling i 1955.

Afdelingerne i Maribo og Nakskov fusioneredes 1. januar 2011 til Afdeling LOLLAND.

Gennem en årrække er 14. Bataillons Soldaterforening (stiftet i 1930) blevet inddraget som en selvstændig enhed i soldaterforeningen. Soldaterforeningen er imidlertid under udfasning som selvstændig forening på grund af meget høj gennemsnitsalder blandt de sidste medlemmer. 

14. Bataillons Soldaterforenings fane henstår nu i FAFR-lokalet på kasernen og føres ved specielle lejligheder af en fanebærer fra Vordingborg-afdelingen.


Fastholdt traditionspleje

På trods af regimentets udfasning i 1981 er det lykkedes at fastholde drift og god medlemsopbakning i Falsterske Fodregiments Soldaterforening. I 1990 havde foreningen godt 1.000 medlemmer, i 2000 knap 900 medlemmer, og i 2010 var 760 soldaterkammerater fortsat med i soldaterforeningen. 

En høj gennemsnitsalder i medlemskredsen accellererer i disse år afgangen. I stigende tempo overgår medlemmerne til "Ryes Brigade" - og 1. januar 2018 er medlemstallet faldet til 500 medlemmer.


Soldaterforeningen har siden starten i 1932 og til regimentets nedlæggelse i 1981 haft et godt og nært samarbejde med skiftende regimentschefer i Vordingborg. Efterfølgende er samarbejdet fortsat - i de første mange år med Danske Livregiment, fra 2000 med Det Danske Internationale Logistik Center DANILOG, fra 2014 med myndigheden "Garnisonskommandant Vordingborg", og fra 1. december 2015 med garnisonskommandanten fra Hjemmeværnskommandoen.

Dette samarbejde har været stærkt bistået af en engageret holdning til traditionsplejen fra skiftende chefer og stabspersonel. Alle mindedage fra Falsterske Fodregiment har været en del af traditionsplejen, og gennem alle årene er der afviklet veltilrettelagte soldaterjubilæumsstævner.


Falsterske Fodregiments Soldaterforening er i dag fortsat en aktiv soldaterforening med fint fodfæste på "vores" gamle kaserne, hvor smukke møde- og mindelokaler er stillet til rådighed for os, og hvor hundredevis af effekter fra Falsterske Fodregiment, fra vore  ældre medlemmer og fra dødsboer - er udstillet på smukkeste vis.