Soldaterforeningens organisation


Falsterske Fodregiments Soldaterforening ledes af et repræsentantskab, der udgør fællesrepræsentationen.
Repræsentantskabet er soldaterforeningens højeste myndighed.

Repræsentantskabet har nedsat et forretningsudvalg, der varetager koordinering af daglig drift og er ansvarlig for årgangsjubilæumsstævnerne, fælles skydestævner etc.
Endvidere har repræsentantskabet nedsat et koordinerende skydeudvalg.
 

Repræsentantskabet

Formand:
Knud Ole Bennekou
Rapsvænget 4
4653 Karise
20 24 86 33
kob@mail.dk


Kasserer:
Jens Erik Augustesen
Dagmarsvej 28
4760 Vordingborg
22 41 75 98
jea@post1.dknet.dk


Redaktør:
Per Flemming Hansen
Goldschmidtsvej 10, 1. nr. 5
4760 Vordingborg
55 38 66 19
birhan@mail.tele.dk


Lokalafdelinger

Københavns Afdeling - stiftet 10. februar 1932
Formand:
Jørgen Palm Steffen
Toldergade 4
2791 Dragør
32 53 34 77  -  32 53 26 04
falsterske@gmail.com

Vordingborg Afdeling - stiftet 17. januar 1943
Formand:
Lennart Jacobsen
Duevej 1
4760 Vordingborg
55 37 29 16
lenjac@stofanet.dk

Nykøbing F. Afdeling - stiftet 6. december 1942
Formand:
Knud Jørgensen
Skovmærkevej 8, Marielyst
4873 Væggerløse
54 85 85 90
knudoganni@privat.dk 

Afdeling Lolland -
stiftet 1. januar 2011
Formand:
Jørgen Ibsen
Kirkevejen 57, Hillested
4930 Maribo
60 49 48 18

Afdeling Lolland er en fusion af oprindelige Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949) og Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955)


14. Bataillons Soldaterforening

Kontaktperson:  Carl Erik Pedersen, tlf. 55 37 14 04Skydeudvalget

Formand:
Kurt Kristiansen
Sct. Clemens Vej 11, Neder Vindinge
4760 Vordingborg
55 37 05 33
fafr-vor@bkkr.dk

Medlemmer af skydeudvalget herudover:
Carl Clemmensen, Henning Larsson, Ole Andersen og Ruben NielsenHistorisk samling, materiel og udsmykning

Preben E. Olsen
kp.peolsen@yahoo.dk Stueformand
(FAFR-lokalerne på kasernen)

Helge Jensen
hkhej.sund@gmail.com