Soldaterforeningens organisation


Ærespræsident

Falsterske Fodregiments Soldaterforening udnævnte i juni 2015 oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen som foreningens ærespræsident.

Per Hinrichsen fratrådte med udgangen af juni 2017 sin tjeneste efter mere end 40 år i Forsvaret - i de senere år i Vordingborg Garnison som chef for operationsafdelingen, stabschef og chef for DANILOG afsluttende som garnisonskommandant i Vordingborg.

Per Hinrichsen var i hele sit virke på Vordingborg Kaserne en utrolig god støtte for soldaterforeningens trivsel, og han var tilsvarende en markant drivkraft i arbejdet for at fastholde Vordingborg Garnison forud for det politiske forlig om Forsvaret i 2013.
Soldaterforeningen ledes af en hovedbestyrelse, der også udgør fællesrepræsentationen og er
foreningens højeste myndighed.

Hovedbestyrelsen varetager koordinering af daglig drift og er ansvarlig for jubilæumsstævnerne, årgangsgensyn, bladdrift etc.

Endvidere har hovedbestyrelsen nedsat et skydeudvalg samt et driftsudvalg til planlægning af arrangementer på kasernen.
 
 

Hovedbestyrelse

Formand:
Knud Ole Bennekou
(valgt 1986)
Rapsvænget 4
4653 Karise
20 24 86 33
kob@mail.dk

Kasserer:
Jens Erik Augustesen
Dagmarsvej 28
4760 Vordingborg
22 41 75 98
jea@post1.dknet.dk

Redaktør:
Per Flemming Hansen
Goldschmidtsvej 10, 1. nr. 5
4760 Vordingborg
55 38 66 19
birhan@mail.tele.dk
Lokalafdelinger

Københavns Afdeling - stiftet 10. februar 1932
Formand:
Jørgen Palm Steffen
(valgt 1999)
Toldergade 4
2791 Dragør
32 53 34 77  -  32 53 26 04
falsterske@gmail.com


Vordingborg Afdeling - stiftet 17. januar 1943
Formand:
Lennart Jacobsen
(valgt 2004)
Duevej 1
4760 Vordingborg
55 37 29 16
lenjac@stofanet.dk

Nykøbing F. Afdeling - stiftet 6. december 1942
Formand:
Knud Jørgensen
(valgt 1978)
Skovmærkevej 8, Marielyst
4873 Væggerløse
54 85 85 90
knudoganni@privat.dk 


Afdeling Lolland - stiftet 1. januar 2011
Formand:
Jørgen Ibsen
(valgt 1986)
Kirkevejen 57, Hillested
4930 Maribo
60 49 48 18


Afdeling Lolland er en fusion af oprindelige Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949) og Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955)
Historisk samling, materiel og udsmykning

Preben E. Olsen
kp.peolsen@yahoo.dk Stueformand
(FAFR-lokalerne på kasernen)

Helge Jensen
hkhej.sund@gmail.com