Nyheder og information Nye vedtægter

 

På soldaterforeningens repræsentantskabsmøde lørdag 9. juni 2018 blev vedtaget nye vedtægter for soldaterforeningens fremtidige virke.

De hidtil gældende vedtægter var fra 2009.

 

De nye vedtægter er ensbetydende med en nedlæggelse af soldaterforeningens repræsentantskab – og dermed forretningsudvalget. Denne ledelsesmodel har stort set været den gældende fra 50’erne og tilpasset datidens virkelighed – 6 lokalafdelinger og et par tusinde medlemmer!

 

I dag har foreningen knap 500 medlemmer, og derved har der vist sig et behov for at forenkle og tilpasse soldaterforeningens opbygning og – ikke mindst – forstærke de 4 nuværende lokalafdelinger, så de er levedygtige længst muligt.

 

I stedet for repræsentantskabsopbygningen oprettes nu en koordinerende hovedbestyrelse med 4 årlige møder, hvoraf ét møde (jubilæumsweekenden) er et årsmøde. 

De 4 lokalafdelinger får hver 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. 

 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for de store samlende arrangementer, bl.a. årgangsgensyn og jubilæumsstævner, og repræsenterer soldaterforeningen op- og udefter. 

Derimod er ansvaret for skydearrangementerne nu lagt ud i lokalafdelingerne.

 

Det er vurderingen, at den nye vedtægt vil kunne være den gældende i soldaterforeningens resterende levetid.

 

Den nye vedtægt er lagt ud her på foreningens webside (under menuen "Formål og vedtægter") og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til soldaterforeningen.


Regimentets 271-års stiftelsesdag


Torsdag 8. marts 2018
var 271-års stiftelsesdagen for vort regiment - 5. Regiment / Falsterske Fodregiment.
Soldaterforeningen markerede dagen med faneparade og blomsterlægning ved kasernens mindetavler og ved regimentets sten, og efterfølgende var der frokost i FAFR-lokalet med garnisonskommandanten og medarbejdere fra garnisonens støtteelement som gæster.
Påny en god dag på kasernen med flere end 30 fremmødte soldaterkammerater.
Flot og rosværdigt fremmøde!


Foto: Søren Højager


Velfortjent hæder til Knud JørgensenFoto: Flemming Keith Karlsen

I forbindelse med Nykøbing-afdelingens markering af 75 års stiftelsesdagen onsdag 6. december i Nykøbing F. blev afdelingens formand gennem 40 år, Knud Jørgensen, tildelt Danske Soldaterforeningers Landsraads æresmedalje - fortjensttegnet i guld.

Ved overrækkelsen roste repræsentantskabets formand Knud Jørgensens utrættelige indsats gennem de 40 år og nævnte herunder, at denne indsats må betegnes som afgørende for, at den lille afdeling på Falster fortsat består med sammenhold og gode aktiviteter - ikke mindst på skydebanen.

Stort tillykke til Knud Jørgensen!En levende soldaterforening - i sit livs efterår!


Det var i februar 85 år siden, at 5. Regiment - Falsterske Fodregiments Soldaterforening tog sin spæde start til sit mangeårige og righoldige virke.
Og nu – 85 år efter – er vi i soldaterforeningens forretningsudvalg så småt begyndt at overveje, hvorledes vi om nogle år lukker, slukker og hænger fanerne op!

En nedlæggelse af soldaterforeningen ligger bestemt ikke lige om hjørnet! Men det ligger i vore overvejelser, at vi gerne selv vil planlægge og gennemføre foreningens afslutning på den rette måde og ”rydde op efter os”!

Vort blad 2/2017 bragte
et indlæg herom.