Nyheder, information og skydningVordingborg-afdelingens formand hædret

Vordingborg-afdelingens formand, Lennart Jacobsen, blev onsdag 15. marts 2017 forud for afdelingens generalforsamling på Vordingborg Kaserne hædret med Danske Soldater-foreningers Landsraads fortjensttegn i sølv.

Lennart Jacobsen har siden 2004 med dygtighed og engagement stået i spidsen for Vordingborg-afdelingen.

I indstillingen til Landsrådets præsidium er bl.a. anført, at Lennart Jacobsen har betydelig opbakning i sit virke som afdelingsformand, og han er stærkt medvirkende til soldaterforeningens fortsatte virke nu mere end 40 år siden Falsterske Fodregiment blev nedlagt som selvstændigt regiment.

Tillykke med en velfortjent hæder! 

Lennart Jacobsen (til venstre) fik fortjensttegnet tildelt af Repræsentantskabets formand.
Foto: Søren HøjagerRegimentets 270-års stiftelsesdag


Onsdag 8. marts 2017
 var 270-års stiftelsesdagen for vort regiment - 5. Regiment / Falsterske Fodregiment.

Soldaterforeningen markerede dagen med faneparade og blomsterlægning ved kasernens mindetavler og ved regimentets sten, og efterfølgende var der frokost i FAFR-lokalet med garnisonskommandanten og medarbejdere fra garnisonens støtteelement som gæster.

Påny en god dag på kasernen med 35 fremmødte soldaterkammerater. Flot!

Foto: Søren HøjagerSoldaterforeningen har udnævnt ærespræsident


I juni 2015 blev oberstløjtnant Per L. Hinrichsen 

Foto: Søren Højager

udnævnt til livsvarig ærespræsident for Falsterske Fodregiments Soldaterforening.

Denne ærestitel var oprindeligt - vedtægtsbestemt - gennem adskillige år tildelt den til enhver tid fungerende garnisonskommandant og regimentschef frem til regimentets sammenlægning med Danske Livregiment i 1976, hvor Danske Livregiments chef overtog funktionen som garnisonskommandant i Vordingborg.

Soldaterforeningens  forretningsudvalg traf beslutning om at genindføre ordningen nu 39 år efter. Ved udnævnelsen, der symboliseredes med soldaterforeningens hæderstegn i guld med tværbjælke, roste soldaterforeningens formand, K.O. Bennekou, oberstløjtnantens indsats og stærke opbakning til soldaterforeningens virke og trivsel.
Skydning

Skydeudvalg: Kurt Kristiansen (formand) - kontakt fafr-vor@bkkr.dk

I udvalget: Carl Clemmensen (København), Henning Larsson (Lolland), Ole Andersen (Nykøbing F.) og Ruben Nielsen (Vordingborg).

_____

Konkurrenceskydning på 15 meter 2017

Skydningen blev afviklet søndag 19. februar på Vordingborg Kaserne.
31 skytter deltog.
Individuelt blev skydningen vundet af Ole Ebbe, Nykøbing-afd. - og Nykøbing-afdelingen vandt også holdskydningen.

Læs mere her: Skyderesultater


Konkurrenceskydning på 200 meter 2016


Skydningen blev afviklet søndag 18. september i Skydeanlægget i Musse. 
23 skytter deltog.
Skydningen blev vundet af Nykøbing F.-afdelingen med 130,5 point.
Resultater iøvrigt: Vordingborg (122,2 point) - Lolland (121,4 point) og København (121,0 point).

Læs mere her:
Individuelle resultater