Nyheder, information og skydningEn levende soldaterforening - i sit livs efterår!


Det var i februar 85 år siden, at 5. Regiment - Falsterske Fodregiments Soldaterforening tog sin spæde start til sit mangeårige og righoldige virke.
Og nu – 85 år efter – er vi i soldaterforeningens forretningsudvalg så småt begyndt at overveje, hvorledes vi om nogle år lukker, slukker og hænger fanerne op!

En nedlæggelse af soldaterforeningen ligger bestemt ikke lige om hjørnet! Men det ligger i vore overvejelser, at vi gerne selv vil planlægge og gennemføre foreningens afslutning på den rette måde og ”rydde op efter os”!

Vort blad 2/2017 bragte et indlæg herom.Jubilæumsstævne - årgangsgensyn 2017

Soldaterforeningen arrangerede
 søndag 11. juni i herligt sommervejr det årlige jubilæumsstævne og årgangsgensyn på Vordingborg Kaserne.

Stævnet havde også i år pænt fremmøde af årgangsjubilarer 65 - 60 - 55 og 50 års jubilarer, samt en stor gruppe soldaterkammerater, som hvert år møder frem på denne dag for at være sammen med gamle soldaterkammerater.

Stævnet blev i år indledt med blomsterlægning ved den nye veteranmindesten på Slotstorvet, inden marchen gennem byen til kasernen - iøvrigt også i år
med et velspillende SøværnetsTamburkorps i spidsen.

Tamburkorpset stillede også i år op til flot underholdning foran cafeteriet som indledning til jubilæumsfrokosten.

Fotoet ovenfor - gamle 5'ere i en hyggestund under jubilæumsfrokosten!

Til højre en stout 65-års jubilar og gammel 5'er - oberst og tidligere garnisonskommandant fra Danske Livregiment-tiden på Vordingborg Kaserne, John Münsberg, der flittigt møder frem ved arrangementer i Falsterske Fodregiments Soldaterforening.

Jubilæumsstævnet i 2018: Søndag 10. juni.

På gensyn!

Foto: Søren Højager
Gave til FAFR-mødelokalet


Ved jubilæumsstævnets frokost søndag 11. juni fik soldaterforeningen af ærespræsident, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen, overrakt et billede af den første chef for det senere 5. Regiment / Falsterske Fodregiment, general C.V. Numsen.

Billedet har hidtil prydet oberstløjtnantens tjenestekontor. Fratræden og pensionering fra militærtjenesten ved udgangen af juni 2017 fik Per Hinrichsen til den gode beslutning om at overdrage billedet til soldaterforeningen, og det vil fremdeles være ophængt i foreningens mødelokale i kasernens Bygning VEJLE.

Foreningens formand viser her gaven frem.

Foto: Søren Højager

Christian Vilhelm Numsen (1689-1756) var dansk officer. Han udnævntes i 1732 til oberst og chef for Sydjyske Nationale, og fra 1747 for Falsterske Hvervede Regiment. Han udnævntes i 1745 til generalmajor og i 1755 til generalløjtnant.

 

Vordingborg-afdelingens formand hædret

Vordingborg-afdelingens formand, Lennart Jacobsen, blev onsdag 15. marts 2017 forud for afdelingens generalforsamling på Vordingborg Kaserne hædret med Danske Soldater-foreningers Landsraads fortjensttegn i sølv.

Lennart Jacobsen har siden 2004 med dygtighed og engagement stået i spidsen for Vordingborg-afdelingen.

I indstillingen til Landsrådets præsidium er bl.a. anført, at Lennart Jacobsen har betydelig opbakning i sit virke som afdelingsformand, og han er stærkt medvirkende til soldaterforeningens fortsatte virke nu mere end 40 år siden Falsterske Fodregiment blev nedlagt som selvstændigt regiment.

Tillykke med en velfortjent hæder! 

Lennart Jacobsen (til venstre) fik fortjensttegnet tildelt af Repræsentantskabets formand.
Foto: Søren HøjagerRegimentets 270-års stiftelsesdag


Onsdag 8. marts 2017
 var 270-års stiftelsesdagen for vort regiment - 5. Regiment / Falsterske Fodregiment.

Soldaterforeningen markerede dagen med faneparade og blomsterlægning ved kasernens mindetavler og ved regimentets sten, og efterfølgende var der frokost i FAFR-lokalet med garnisonskommandanten og medarbejdere fra garnisonens støtteelement som gæster.

Påny en god dag på kasernen med 35 fremmødte soldaterkammerater. Flot!

Foto: Søren Højager


Skydning

Skydeudvalg: Kurt Kristiansen (formand) - kontakt fafr-vor@bkkr.dk

I udvalget: Carl Clemmensen (København), Henning Larsson (Lolland), Ole Andersen (Nykøbing F.) og Ruben Nielsen (Vordingborg).

_____

Konkurrenceskydning på 15 meter 2017

Skydningen blev afviklet søndag 19. februar på Vordingborg Kaserne.
31 skytter deltog.
Individuelt blev skydningen vundet af Ole Ebbe, Nykøbing-afd. - og Nykøbing-afdelingen vandt også holdskydningen.

Læs mere her: Skyderesultater


Konkurrenceskydning på 200 meter 2016


Skydningen blev afviklet søndag 18. september i Skydeanlægget i Musse. 
23 skytter deltog.
Skydningen blev vundet af Nykøbing F.-afdelingen med 130,5 point.
Resultater iøvrigt: Vordingborg (122,2 point) - Lolland (121,4 point) og København (121,0 point).

Læs mere her:
Individuelle resultater