Nyheder og information Regimentets 271-års stiftelsesdag

Torsdag 8. marts 2018
var 271-års stiftelsesdagen for vort regiment - 5. Regiment / Falsterske Fodregiment.
Soldaterforeningen markerede dagen med faneparade og blomsterlægning ved kasernens mindetavler og ved regimentets sten, og efterfølgende var der frokost i FAFR-lokalet med garnisonskommandanten og medarbejdere fra garnisonens støtteelement som gæster.
Påny en god dag på kasernen med flere end 30 fremmødte soldaterkammerater.
Flot og rosværdigt fremmøde!


Foto: Søren Højager


Velfortjent hæder til Knud JørgensenFoto: Flemming Keith Karlsen

I forbindelse med Nykøbing-afdelingens markering af 75 års stiftelsesdagen onsdag 6. december i Nykøbing F. blev afdelingens formand gennem 40 år, Knud Jørgensen, tildelt Danske Soldaterforeningers Landsraads æresmedalje - fortjensttegnet i guld.

Ved overrækkelsen roste repræsentantskabets formand Knud Jørgensens utrættelige indsats gennem de 40 år og nævnte herunder, at denne indsats må betegnes som afgørende for, at den lille afdeling på Falster fortsat består med sammenhold og gode aktiviteter - ikke mindst på skydebanen.

Stort tillykke til Knud Jørgensen!En levende soldaterforening - i sit livs efterår!


Det var i februar 85 år siden, at 5. Regiment - Falsterske Fodregiments Soldaterforening tog sin spæde start til sit mangeårige og righoldige virke.
Og nu – 85 år efter – er vi i soldaterforeningens forretningsudvalg så småt begyndt at overveje, hvorledes vi om nogle år lukker, slukker og hænger fanerne op!

En nedlæggelse af soldaterforeningen ligger bestemt ikke lige om hjørnet! Men det ligger i vore overvejelser, at vi gerne selv vil planlægge og gennemføre foreningens afslutning på den rette måde og ”rydde op efter os”!

Vort blad 2/2017 bragte
et indlæg herom.
Gave til FAFR-mødelokalet


Ved jubilæumsstævnets frokost søndag 11. juni fik soldaterforeningen af ærespræsident, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen, overrakt et billede af den første chef for det senere 5. Regiment / Falsterske Fodregiment, general C.V. Numsen.

Billedet har hidtil prydet oberstløjtnantens tjenestekontor. Fratræden og pensionering fra militærtjenesten ved udgangen af juni 2017 fik Per Hinrichsen til den gode beslutning om at overdrage billedet til soldaterforeningen, og det vil fremdeles være ophængt i foreningens mødelokale i kasernens Bygning VEJLE.

Foreningens formand viser her gaven frem.

Foto: Søren Højager

Christian Vilhelm Numsen (1689-1756) var dansk officer. Han udnævntes i 1732 til oberst og chef for Sydjyske Nationale, og fra 1747 for Falsterske Hvervede Regiment. Han udnævntes i 1745 til generalmajor og i 1755 til generalløjtnant.