Nyheder og information Nu også en broderet pude!

Den historiske samling af FAFR-effekter i soldaterforeningens lokaler tilføres løbende nye bidrag - til stor glæde for os alle.

Seneste overdragelse er af de mere kuriøse.

Soldaterkammerat 306.009 Asger Henrichsen, årgang 1959  fra Stabskompagniet, fik i sin tid sin søster til at brodere en pude med FAFR
 regimentsmærke.
Den har stået i Asger og hans kones hjem lige siden.

Asger ville nu værne sig imod, at den ad åre lader livet i "Småt brændbart", så han har overladt den til soldaterforeningen.

Puden har nu taget ophold i et tilrettet skab i FAFR-lokalet, med giverens bemærkninger bagpå.

Tak til Asger!

Flagdag 2018 i Vordingborg
Foto: J.C. Borre Larsen

2018-udgaven af Flagdagen i Vordingborg blev påny en festlig, højtidelig og flot markering for Danmarks veteraner - en fastholdt tradition, som også udmærker sig ved, at der nu stort set - efter 10 år - er arrangementer i alle 98 danske kommuner.

Vordingborgs borgmester, Mikael Smed, bød velkommen.
Hovedtalere var Marcus Knuth, MF
 (V) og Anne-Mette Hommel, sprogofficer og selv veteran.

Ved den efterfølgende højtidelighed i Vor Frue Kirke talte brigadegeneral Jette Albinus, stabschef ved Hjemmeværnskommandoen og tidligere chef for Veterancenteret.
Endvidere talte Charlotte Bisserup Bechfeldt som repræsentant for SSOP.Nye vedtægter

 
På soldaterforeningens repræsentantskabsmøde lørdag 9. juni 2018 blev vedtaget nye vedtægter for soldaterforeningens fremtidige virke.

De hidtil gældende vedtægter var fra 2009.

 

De nye vedtægter er ensbetydende med en nedlæggelse af soldaterforeningens repræsentantskab – og dermed forretningsudvalget. Denne ledelsesmodel har stort set været den gældende fra 50’erne og tilpasset datidens virkelighed – 6 lokalafdelinger og et par tusinde medlemmer!

 

I dag har foreningen knap 500 medlemmer, og derved har der vist sig et behov for at forenkle og tilpasse soldaterforeningens opbygning og – ikke mindst – forstærke de 4 nuværende lokalafdelinger, så de er levedygtige længst muligt.

 

I stedet for repræsentantskabsopbygningen oprettes nu en koordinerende hovedbestyrelse med 4 årlige møder, hvoraf ét møde (jubilæumsweekenden) er et årsmøde. 

De 4 lokalafdelinger får hver 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. 

 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for de store samlende arrangementer, bl.a. årgangsgensyn og jubilæumsstævner, og repræsenterer soldaterforeningen op- og udefter. 

Derimod er ansvaret for skydearrangementerne nu lagt ud i lokalafdelingerne.

 

Det er vurderingen, at den nye vedtægt vil kunne være den gældende i soldaterforeningens resterende levetid.

 

Den nye vedtægt er lagt ud her på foreningens webside (under menuen "Formål og vedtægter") og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til soldaterforeningen.


Regimentets 271-års stiftelsesdagTorsdag 8. marts 2018
var 271-års stiftelsesdagen for vort regiment - 5. Regiment / Falsterske Fodregiment.
Soldaterforeningen markerede dagen med faneparade og blomsterlægning ved kasernens mindetavler og ved regimentets sten, og efterfølgende var der frokost i FAFR-lokalet med garnisonskommandanten og medarbejdere fra garnisonens støtteelement som gæster.
Påny en god dag på kasernen med flere end 30 fremmødte soldaterkammerater.
Flot og rosværdigt fremmøde!Foto: Søren Højager


En levende soldaterforening - i sit livs efterår!


Det var i februar 86 år siden, at 5. Regiment - Falsterske Fodregiments Soldaterforening tog sin spæde start til sit mangeårige og righoldige virke.

Og nu – 86 år efter – er vi i soldaterforeningen så småt begyndt at overveje, hvorledes vi om nogle år lukker, slukker og hænger fanerne op!

En nedlæggelse af soldaterforeningen ligger bestemt ikke lige om hjørnet! Men det ligger i vore overvejelser, at vi gerne selv vil planlægge og gennemføre foreningens afslutning på den rette måde og ”rydde op efter os”!

Vort blad 2/2017 bragte
et indlæg herom.