Medlemmer søger soldaterkammerater!

Dette afsnit af hjemmesiden er målrettet som en service for gamle soldater fra 5. Regiment -Falsterske Fodregiment.

Man kan  her efterlyse en soldaterkammerat, som man har mistet forbindelsen med, eller som man gerne vil have med til jubilæumsstævne etc.

Skriv en mail til 
soldat@fafr.dk - eller send et brev til 

Falsterske Fodregiments Soldaterforening, Rapsvænget 4, 4653 Karise  

og beskriv soldaterkammeraten med så mange informationer som muligt for at identificere den "eftersøgte", hvorefter informationerne  vil blive opdateret her på siden.
Årgang 1975
Søger gamle soldaterkammerater fra hold februar 1975! Vi fortsatte i 2/I FAFR.
Kontakt mig, så vi kan mødes til en jubilæumsdag.
Lars J. Christensen - blegdammen@ka-net.dk
(oktober 2017) 

Veteraner fra Cypern - Hold 1


Hej gamle soldater fra Cypern!
Vi har en lille hjemmeside på "Fjæsbogen" for dem, der var med på Hold 1 på DANCON UNFICYP.
Vi vil gerne have flere med, inden det bliver for sent! Vor fremtid er jo begrænset.
KP Olsen har en del materiale på kasernen om Cypern, men der må være meget mere derude?
Kom nu frem med jer og sagerne, inden det er for sent.
De fleste af mine minder er afleveret til KP Olsen.
A-Coy DANCON/UNFICYP var jo en ganske unik formation!
Hilsen til de, der læser.

LT Leif M. Liltorp, DF 3 DEL/A-Coy/DANCON/UNFICYP
shukranski@gmail.com
(oktober 2016)

Årgang 1957 - 1959
Jeg vil gerne i kontakt med tidligere oversergent S.I. Rasmussen - til tjeneste i Vordingborg i årene 1957-1959.
Kontakt Christian Hinrichsenchr.hinrichsen@stofanet.dk
(juni 2015)

Gaza - Cypern
Jeg vil gerne
i kontakt med Hans Gerhard Zachariassen, overkonstabel, tjeneste ved FAFR samt Drivmiddelkompagniet i Jægerspris (STRR) - senest kendte tjenestested omkring 1980: Kontorbetjent i Vedbæk.
Kontakt Birger Lykke Hansen, pens. seniorsergent/kasernemester -
birgerlykke hansen@gmail.com

(marts 2015)

Årgang 1963
Jeg vil gerne i kontakt med gamle soldaterkammerater fra 1 KMP 1963/64 - særligt søger jeg 586.322 Hans Jensen fra Bandholm og 586.376 Alfred Olsen - dengang Lillebrænde Brugsforening.
Kontakt 586.320 Keld Arne Larsen, tlf. 53 67 33 21 eller keld-larsen@tdcadsl.dk
(maj 2014)

Cypern 1965 - 1966
Jeg vil gerne i kontakt med gamle kammerater fra årgang 1965 og 1966 fra DANCON 5 Cypern.
663.668 Rune Guldbæk Jensen, mobil 31 37 94 21 eller
runeoginge@live.dk
(april 2014)