Links til hjemmesider, adresser m.v.


Vordingborg Garnison - elektronisk NYHEDSBREV

Ansvarshavende redaktør:  Kaptajn Henning Ø. Nielsen
Redaktør: Overkonstabel-1 Søren Højager

Redaktionens adresse:
Hjemmeværnskommandoen - Garnisonsstøtteelementet
Redaktionen
Vordingborg Kaserne
4760 Vordingborg
72 83 75 39
gkvor-redaktionen@mil.dk

Nyhedsbrevet distribueres i garnisonen i elektronisk udformning - pdf.-fil

Falsterske Fodregiments Soldaterforening lader - i samarbejde med DANILOG / Sjællandske Trænregiments Soldaterforening - nyhedsbrevet trykke i bladform, og det sendes til soldaterforeningernes medlemmer m.fl. ved 5 årlige udgivelser.

Tryk: Toptryk Grafisk i Gråsten
ISSN: 1602-1126
Links


Hjemmeværnskommandoen - www.hjv.dk og hjk@hjv.dk

Danske Soldaterforeningers Landsraad  - 
www.soldater.dk

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) - dsm-soldat@outlook.dk

Marineforeningen - 
www.marineforeningen.dk

Flyvevåbnets Soldaterforening  - 
www.propel.dk

Folk & Sikkerhed  - 
www.folkogsikkerhed.dk

De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber  - 
www.forsvarsbroderen.dk

Danske Veteranhjem  - 
www.veteranhjem.dk