Fra lokalafdelingerne ...

Dette afsnit af hjemmesiden er forbeholdt smånotitser, aktuelle fotos m.v., typisk vedrørende soldaterforeningens lokalafdelinger!


Ingen kan se det!
Men - en gode farvehandler fra Dragør, Jørgen Palm Steffen, kan søndag 14. oktober 2018 markere sin 80-års fødselsdag.

Jørgen er fortsat "still going strong" og særdeles aktiv i soldaterforeningen, hvor han gennem knap 20 år har varetaget funktionen som formand for lokalafdelingen i København.

376.296 Steffen er iøvrigt en gammel 58'er fra Stabskompagniet - en årgang, der fyldte godt op som 60 års jubilarer ved jubilæumsstævnet på kasernen i juni 2018.

På billedet hilser Jørgen - iført sin 44-uniform - på garnisonskommandanten ved paraden på jubilæumsstævnet.

Tillykke med fødselsdagen, og tak for din solide indsats for soldaterforeningen.

Nykøbing-Afdelingens formand, Knud Jørgensen, kunne 15. marts 2018 markere sit 40 års jubilæum som formand for lokalafdelingen - et meget flot og usædvanligt jubilæum, der fortjener bred respekt. Tak for din indsats!
Knud Jørgensen modtog som fortjent hæder Danske Soldaterforeningers Landsraads æresmedalje - fortjensttegnet i guld, tildelt på Landsrådets vegne af soldaterforeningens formand, Knud Ole Bennekou.
Vordingborg-Afdelingen afviklede 14. marts 2018 sin ordinære generalforsamling på Vordingborg Kaserne - et særdeles velbesøgt arrangement.
Søren Højager snuppede et foto af bestyrelsen, og ( nedenfor) fotos af soldaterkammerater med nytildelte hæderstegn.Vordingborg-Afdelingen tildelte forud for generalforsamlingen et hæderstegn til en række gode soldaterkammerater. - Her ses ovenfor de glade modtagere!