Fra lokalafdelingerne ...

Denne del af hjemmesiden er forbeholdt smånotitser, aktuelle fotos m.v. modtaget fra lokalafdelingerne!Nykøbing-Afdelingens formand, Knud Jørgensen, kunne 15. marts 2018 markere sit 40 års jubilæum som formand for lokalafdelingen - et meget flot og usædvanligt jubilæum, der fortjener bred respekt. Tak for din indsats!
Knud Jørgensen modtog som fortjent hæder Danske Soldaterforeningers Landsraads æresmedalje - fortjensttegnet i guld, tildelt på Landsrådets vegne af soldaterforeningens formand, Knud Ole Bennekou.
Vordingborg-Afdelingen afviklede 14. marts 2018 sin ordinære generalforsamling på Vordingborg Kaserne - et særdeles velbesøgt arrangement.
Søren Højager snuppede et foto af bestyrelsen, og ( nedenfor) fotos af soldaterkammerater med nytildelte hæderstegn.Vordingborg-Afdelingen tildelte forud for generalforsamlingen et hæderstegn til en række gode soldaterkammerater. - Her ses ovenfor de glade modtagere!