Velkommen ...

til information om Falsterske Fodregiments Soldaterforening!
 
Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og er en landsforening organiseret med regionale afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland.

Vordingborg Kaserne - i forgrunden Bygning DANNEVIRKE, der siden 1. august 2015 rummer Hjemmeværnskommandoens administration.

Garnisonskommandant er oberst J. Rahbek Thomsen.


Foreningen indgår i Danske Soldaterforeningers Landsraad og er derigennem tilknyttet den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed.

Man vil på hjemmesiden kunne finde informationer om såvel vort regiment som soldaterforeningen. Falsterske Fodregiment blev nedlagt som selvstændigt regiment ved forsvarsforliget i 1976 og blev endelig udfaset af Forsvaret i 1981. 

Soldaterforeningen er stærkt målrettet på at fastholde, udvikle og fremtidssikre foreningen og i samarbejde med garnisonen at fastholde traditionsplejen efter vort regiment. 

Gamle 5'ere og FAFR-veteraner opfordres meget stærkt til at slutte op om soldaterforeningen ved et medlemskab. Det sikrer informations- og kontaktmuligheder. 
 
"STÆRK OG SEJ" !
 


 
Soldaterforeningens ærespræsident er oberstløjtnant Per Lorenz HinrichsenÅrgangsgensyn og Jubilarstævne 2017

blev afviklet søndag 11. juni 2017 for årgangene med endetal 7 og 2 i indkaldelsesåret - men iøvrigt - og glædeligvis - med en stor gruppe fremmødte gamle 5'ere og FAFR soldaterkammerater til en god og festlig dag på vores gamle kaserne.

Nedenfor et par fotos fra stævnet - flere fotos findes i Billedarkivet.
Foto: Søren Højager