Velkommen ...

til information om Falsterske Fodregiments Soldaterforening!

Soldaterforeningen er en landsforening organiseret med lokale afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland.

Vordingborg Kaserne - i forgrunden Bygning DANNEVIRKE, der siden 1. august 2015 rummer Hjemmeværnskommandoens administration.

Garnisonskommandant er oberst J. Rahbek Thomsen.


Foreningen er medlem af Danske Soldaterforeningers Landsraad og er derigennem tilknyttet den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed.

Du vil her på hjemmesiden kunne finde informationer om såvel vort regiment som soldaterforeningen.

Falsterske Fodregiment blev nedlagt som selvstændigt regiment ved forsvarsforliget i 1976. 

Vi arbejder i soldaterforeningen målrettet på at fastholde, udvikle og fremtidssikre foreningen. 
Gamle 5'ere og FAFR-veteraner opfordres meget stærkt til at slutte op om soldaterforeningen ved et medlemskab. Det sikrer informations- og kontaktmuligheder. 

"STÆRK OG SEJ" !
 


 
Soldaterforeningens ærespræsident er oberstløjtnant Per Lorenz HinrichsenÅrgangsgensyn og Jubilarstævne 2017

blev afviklet søndag 11. juni 2017 for årgangene med endetal 7 og 2 i indkaldelsesåret - men iøvrigt med en stor gruppe fremmødte gamle 5'ere og FAFR soldaterkammerater til en god og festlig dag på vores gamle kaserne.

Fotos fra stævnet vil inden længe være at finde i Billedarkivet.

Nedenfor er afmarchen fra Slotstorvet i juni 2016 netop indledt - iøvrigt med Søværnets Tamburkorps i spidsen.
Se flere fotos fra stævnet 2016 i BILLEDARKIVET.

Foto: Søren Højager

 

Korte informationer ...


Mindesten for Danmarks udsendte i Vordingborg ...


Flagdagen 2016 i Vordingborg fik et højtideligt og festligt indslag ved afsløringen af en mindesten for vore veteraner.

Mindestenen er opstillet med Kulturarvstyrelsens og kommunens tilladelse på Slotstorvet ved Borgcenteret.

Vordingborg Garnison fik på flagdagen en ny dimension - og veteraner, pårørende og ikke mindst soldaterforeningerne et nyt samlingspunkt.

Foto: Søren Højager