Velkommen ...

til information om Falsterske Fodregiments Soldaterforening!

Soldaterforeningen, der er stiftet i 1932, er en landsforening organiseret med lokale afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland.

Vordingborg Kaserne - i forgrunden Bygning DANNEVIRKE, der siden 1. august 2015 rummer Hjemmeværnskommandoens administration.

Garnisonskommandant er oberst J. Rahbek Thomsen.


Foreningen er medlem af Danske Soldaterforeningers Landsraad og er derigennem tilknyttet den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed.

Du vil her på hjemmesiden kunne finde informationer om såvel vort regiment som soldaterforeningen. Falsterske Fodregiment blev nedlagt som selvstændigt regiment ved forsvarsforliget i 1976. 

Vi søger i soldaterforeningen målrettet at fastholde, udvikle og fremtidssikre foreningen. 

Gamle 5'ere og FAFR-veteraner opfordres meget stærkt til at slutte op om soldaterforeningen ved et medlemskab. Det sikrer informations- og kontaktmuligheder. 

"STÆRK OG SEJ" !
 


 
Soldaterforeningens ærespræsident er oberstløjtnant Per Lorenz HinrichsenÅrgangsgensyn og Jubilarstævne 2017

blev afviklet søndag 11. juni 2017 for årgangene med endetal 7 og 2 i indkaldelsesåret - men iøvrigt - og glædeligvis - med en stor gruppe fremmødte gamle 5'ere og FAFR soldaterkammerater til en god og festlig dag på vores gamle kaserne.

Nedenfor et par fotos fra stævnet - flere fotos findes i Billedarkivet.
Foto: Søren Højager