Foto og vignetter fra kasernen
Kasernen gennem tiderne