Aktivitetsoversigt

Du kan her orientere dig om soldaterforeningens centrale og lokale arrangementer:


Arrangementer i repræsentantskabet

Forretningsudvalgsmøde

21/9-2017
Der indkaldes til forretningsudvalgsmøde torsdag 21. september kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen. 

Åbent Hus på kasernen

23/9-2017
Vordingborg Garnison arrangerer lørdag 23. september 2017 Åbent Hus på kasernen - heldagsarrangement.

Nærmere opdateres senere. 

Forretningsudvalgsmøde

7/12-2017
Der indkaldes til forretningsudvalgsmøde torsdag 7. december kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen. 

Arrangementer i København afdeling

Ingen arrangementer fundet

Arrangementer i Nykøbing Falster afdeling

Fugleskydning

2/9-2017
Nykøbing-Afdeling afvikler i samarbejde med Lolland-Afdeling fugleskydning lørdag 2. september kl. 08.00 ved Maribo Roklub. Lodder kan købes ved henvendelse til formændene. 

Arrangementer i Lolland afdelingen

Træningsskydning

3/8-2017
Lollands-afdeling indleder efterårets træningsskydning torsdag 3. august 2017 kl. 19.00Horslunde Skytteforenings bane.

Der skydes efterfølgende hver torsdag

Fugleskydning

2/9-2017
Afdeling Lolland afvikler i samarbejde med Nykøbing-afdeling fugleskydning lørdag 2. september kl. 08.00 ved Maribo Roklub. Lodder kan købes ved henvendelse til formændene.

Arrangementer i Vordingborg afdeling

Skydning på 50 og 200 meter

2/8-2017
Vordingborg-afdelingen afvikler sommerens træningsskydninger på 50 og 200 meter på Kulsbjerg kl. 16.30 - 18.30.

Den næste skydning er onsdag 2. august.

Efterfølgende skydninger: 30.08. - og afslutning 27.09.

Arrangementer fra skydeudvalget

Konkurrenceskydning på 50 meter

17/9-2017
Skydeudvalget arrangerer søndag 17. september 2017 konkurrenceskydning på 50 meter i Skydeanlægget på Kalvebod. Der skydes på 10 baner.

Arrangementet opdateres senere.

Skydeudvalgsmøde

19/10-2017
 Der afvikles skydeudvalgsmøde torsdag 19. oktober kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen.