Aktivitetsoversigt

Du kan her orientere dig om soldaterforeningens centrale og lokale arrangementer:


Arrangementer i repræsentantskabet

Åbent Hus på kasernen

23/9-2017
Vordingborg Garnison arrangerer lørdag 23. september 2017 Åbent Hus på kasernen - heldagsarrangement.

Nærmere opdateres senere. 

Forretningsudvalgsmøde

7/12-2017
Der indkaldes til forretningsudvalgsmøde torsdag 7. december kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen. 

Repræsentantskabsmøde

9/6-2018
Der indkaldes til repræsentantskabsmøde i FAFR-lokalet på kasernen lørdag 9. juni 2018 kl. 14.00. 

Jubilæumsstævne og årgangsgensyn 2018

10/6-2018
Soldaterforeningen indkalder til jubilæumsstævne og årgangsgensyn 2018 søndag 10. juni. Program og praktiske informationer opdateres i starten af året. 

Arrangementer i København afdeling

Ingen arrangementer fundet

Arrangementer i Nykøbing Falster afdeling

Indendørsskydning

25/9-2017
Nykøbing-afdelingen arrangerer indendørsskydning på 15 meter i Skytteforeningens lokale på Væggerløse Skole med start mandag 25. september kl. 18.00.

Der skydes med riffel og luftgevær.

Skydningerne fortsætter i vintersæsonen på følgende mandage:

9. oktober - 23. oktober - 6. november - 20. november - 4. december - 18. december (med julefrokost).

Efter nytår mandage i ugerne 3 - 5 - 7 - 9 - 11 og 13 (afslutning).

Arrangementer i Lolland afdelingen

Skydning på 15 meter

2/10-2017
Afdeling Lolland arrangerer i samarbejde med Danmarks Veteraner skydning på 15 meter bane mandag 2. oktober 2017 kl. 19.00 på Sakskøbing Skytteforenings baner på Kastanievej. 

Der skydes herefter hver anden mandag i ulige uger.

Yderligere informationer kan indhentes hos afdelingsformand Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.

Arrangementer i Vordingborg afdeling

Skydeafslutning

27/9-2017
Afslutning på sommerskydningen på 50 og 200 meter på Kulsbjerg onsdag 27. september fra kl. 17.00 - 18.30 - med efterfølgende kammeratligt samvær i FAFR-lokalet.

Skydning på 15 meter

18/10-2017
Vordingborg-afdelingen arrangerer skydning på 15 meter på kasernen - skydetid kl. 16.00 - 20.00 onsdag 18. oktober 2017

Skydningerne fortsætter 8. november og 22. november, med juleafslutning 13. december.

Arrangementer fra skydeudvalget

Skydeudvalgsmøde

26/10-2017
Der afvikles skydeudvalgsmøde torsdag 26. oktober kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen.

BEMÆRK DATOÆNDRING!

Skydekonkurrence på 15 meter

25/2-2018
Skydeudvalget har fastsat den årlige fælles konkurrenceskydning på 15 meter på kasernen til søndag 25. februar 2018.

Yderligere opdatering senere.