Aktivitetsoversigt

Du kan her orientere dig om soldaterforeningens centrale og lokale arrangementer:


Arrangementer i repræsentantskabet

Forretningsudvalgsmøde

21/9-2017
Der afvikles forretningsudvalgsmøde kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen. 

Åbent Hus på kasernen

23/9-2017
Vordingborg Garnison arrangerer Åbent Hus på kasernen - heldagsarrangement.
Nærmere opdateres senere. 

Forretningsudvalgsmøde

7/12-2017
Der afvikles forretningsudvalgsmøde kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen. 

Arrangementer i København afdeling

Ingen arrangementer fundet

Arrangementer i Nykøbing Falster afdeling

Fugleskydning

2/9-2017
Nykøbing-Afdeling afvikler i samarbejde med Lolland-Afdeling fugleskydning lørdag 2. september kl. 08.00 ved Maribo Roklub. Lodder kan købes ved henvendelse til formændene. 

Arrangementer i Lolland afdelingen

Fugleskydning

2/9-2017
Afdeling Lolland afvikler i samarbejde med Nykøbing-afdeling fugleskydning lørdag 2. september kl. 08.00 ved Maribo Roklub. Lodder kan købes ved henvendelse til formændene.

Arrangementer i Vordingborg afdeling

Fugleskydning

25/6-2017
Afdelingen arrangerer fugleskydning i Skydeanlægget i Tubæk - mødetid kl. 09.00. 

Skydning på 50 og 200 meter

2/8-2017
Vordingborg-afdelingen afvikler sommerens træningsskydninger på 50 og 200 meter på Kulsbjerg kl. 16.30 - 18.30.

Den næste skydning: 30.08. - med afslutning 27.09.

Arrangementer fra skydeudvalget

Konkurrenceskydning på 50 meter

17/9-2017
Skydeudvalget arrangerer konkurrenceskydning på 50 meter i Skydeanlægget på Kalvebod. Der skydes på 10 baner.

Arrangementet opdateres senere.

Skydeudvalgsmøde

19/10-2017
 Der afvikles skydeudvalgsmøde torsdag 19. oktober kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen.