Aktivitetsoversigt

Du kan her orientere dig om soldaterforeningens centrale og lokale arrangementer:


Arrangementer i repræsentantskabet

Forretningsudvalgsmøde

21/9-2017
Der indkaldes til forretningsudvalgsmøde torsdag 21. september kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen. 

Åbent Hus på kasernen

23/9-2017
Vordingborg Garnison arrangerer lørdag 23. september 2017 Åbent Hus på kasernen - heldagsarrangement.

Nærmere opdateres senere. 

Forretningsudvalgsmøde

7/12-2017
Der indkaldes til forretningsudvalgsmøde torsdag 7. december kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen. 

Repræsentantskabsmøde

9/6-2018
Der indkaldes til repræsentantskabsmøde i FAFR-lokalet på kasernen lørdag 9. juni 2018 kl. 14.00. 

Jubilæumsstævne og årgangsgensyn 2018

10/6-2018
Soldaterforeningen indkalder til jubilæumsstævne og årgangsgensyn 2018 søndag 10. juni. Program og praktiske informationer opdateres i starten af året. 

Arrangementer i København afdeling

Medlemsmøde

13/9-2017
Medlemsmøde på "Posthuset" på Amager Landevej onsdag 13. september 2017 kl. 17.00

Arrangementer i Nykøbing Falster afdeling

Fugleskydning

2/9-2017
Nykøbing-Afdeling afvikler i samarbejde med Lolland-Afdeling fugleskydning lørdag 2. september kl. 08.00 ved Maribo Roklub. Lodder kan købes ved henvendelse til formændene. 

Arrangementer i Lolland afdelingen

Fugleskydning

2/9-2017
Afdeling Lolland afvikler i samarbejde med Nykøbing-afdeling fugleskydning lørdag 2. september kl. 08.00 ved Maribo Roklub. Lodder kan købes ved henvendelse til formændene.

Arrangementer i Vordingborg afdeling

Skydning på 50 og 200 meter

30/8-2017
Vordingborg-afdelingen afvikler eftersommerens træningsskydninger på 50 og 200 meter på Kulsbjerg kl. 16.30 - 18.30.

Den næste skydning er onsdag 30. august og sæsonafslutning onsdag 27. september.

Arrangementer fra skydeudvalget

Konkurrenceskydning på 50 meter

17/9-2017
Skydeudvalget arrangerer søndag 17. september 2017 konkurrenceskydning på 50 meter i Skydeanlægget på Kalvebod. Der skydes på 10 baner.

Arrangementet opdateres senere.

Skydeudvalgsmøde

19/10-2017
 Der afvikles skydeudvalgsmøde torsdag 19. oktober kl. 15.30 i FAFR-lokalet på kasernen.