Velkommen ...

til information om Falsterske Fodregiments Soldaterforening!

Soldaterforeningen er en landsforening organiseret med lokale afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland.

Vordingborg Kaserne - i forgrunden Bygning DANNEVIRKE, der siden 1. august 2015 rummer Hjemmeværnskommandoens administration


Foreningen er medlem af Danske Soldaterforeningers Landsraad og er derigennem tilknyttet den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed.

Du vil her på hjemmesiden kunne finde informationer om såvel vort regiment som soldaterforeningen.
Falsterske Fodregiment blev nedlagt som selvstændigt regiment ved forsvarsforliget i 1976. 

Vi arbejder i soldaterforeningen målrettet på at fremtidssikre foreningen. Gamle 5'ere og FAFR-soldaterkammerater opfordres meget stærkt til at slutte op om soldaterforeningen ved et medlemskab.

Soldaterforeningens vision er - på trods af medlemmernes relativt høje gennemsnitsalder - bedst muligt at holde sammen på flokken, så soldaterforeningen på værdig vis kan markere og festligholde sit 100 års jubilæum i 2032 - og derefter takke af og hænge fanerne op!

"STÆRK OG SEJ" ...
 


 
Soldaterforeningens ærespræsident er oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen


Den gamle regimentsfane er renoveret!

Falsterske Fodregiments / 5. Regiments gamle regimentsfane fra 1962 har gennemgået en nødvendig renoveringsproces i 2015.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Garnisonskommandant Vordingborg og Falsterske Fodregiments Soldaterforening - med et økonomisk tilskud fra "Forsvarets 10 mio. kroner pulje", der administreres fra Veterancenteret i Ringsted.

Den meget smukke fane beror nu i dagligdagen i Garnisonsstøtteelementet - og vil være et samlingspunkt ved soldaterforeningens veteran-arrangementer, jubilæumsstævner, flagdagen og faneparader etc.
 
Foto: Søren Højager

Læs mere om regimentsfanen - klik ind under HISTORIE

Årgangsgensyn og Jubilarstævne 2016

afvikledes grundlovsdag søndag 5. juni 2016 for årgangene med endetal 6 og 1 i indkaldelsesåret - men iøvrigt med en stor gruppe fremmødte gamle 5'ere og FAFR soldaterkammerater, der sammen med jubilarerne fik en god og festlig dag på vores gamle kaserne.

Nedenfor er afmarchen fra Slotstorvet mod kasernen netop indledt - iøvrigt med Søværnets Tamburkorps i spidsen.
Se flere fotos i BILLEDARKIVET.

Foto: Søren Højager

 

Korte informationer ...

ÅBENT HUS på kasernen
Vordingborg Garnison inviterer til ÅBENT HUS på kasernen søndag 10. september 2016 - flere informationer opdateres, når de foreligger.

Mindesten for Danmarks udsendte indvies i Vordingborg ...
Et større forarbejde blandt gode soldaterforeningskræfter i Vordingborg baner nu vejen for, at der opsættes en mindesten for Danmarks udsendte. Stenen - ca. 5 tons! - er forlængst udfundet og transporteredes i april af Forsvarets Bjergningssektion til en stenhugger i Stege.
 
Mindestenen opsættes nu med tilladelse fra Kulturarvstyrelsen ved Slotstorvet, og Vordingborg Kommune, der har bidraget stærkt til projektet, klargør opstillingsstedet.

Indvielsen finder sted på flagdagen mandag 5. september kl. 16.00.

Projektet har modtaget et betydeligt økonomisk tilskud fra Forsvarets 10 mio. kroners pulje, der administreres fra Veterancenteret i Ringsted.