Velkommen ...

til information om Falsterske Fodregiments Soldaterforening!

Soldaterforeningen er en landsforening organiseret med lokale afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland.

Vordingborg Kaserne - i forgrunden Bygning DANNEVIRKE, der siden 1. august 2015 rummer Hjemmeværnskommandoens administration.

Garnisonskommandant er oberst J. Rahbek Thomsen.


Foreningen er medlem af Danske Soldaterforeningers Landsraad og er derigennem tilknyttet den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed.

Du vil her på hjemmesiden kunne finde informationer om såvel vort regiment som soldaterforeningen.

Falsterske Fodregiment blev nedlagt som selvstændigt regiment ved forsvarsforliget i 1976. 

Vi arbejder i soldaterforeningen målrettet på at fastholde, udvikle og fremtidssikre foreningen. 
Gamle 5'ere og FAFR-veteraner opfordres meget stærkt til at slutte op om soldaterforeningen ved et medlemskab. Det sikrer informations- og kontaktmuligheder. 

"STÆRK OG SEJ" !
 


 
Soldaterforeningens ærespræsident er oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen



Årgangsgensyn og Jubilarstævne 2017

arrangeres søndag 11. juni 2017 for årgangene med endetal 7 og 2 i indkaldelsesåret - men iøvrigt med en stor gruppe fremmødte gamle 5'ere og FAFR soldaterkammerater til en god og festlig dag på vores gamle kaserne.

Nedenfor er afmarchen fra Slotstorvet i juni 2016 netop indledt - iøvrigt med Søværnets Tamburkorps i spidsen.
Se flere fotos fra stævnet 2016 i BILLEDARKIVET.





Foto: Søren Højager

 

Korte informationer ...


Mindesten for Danmarks udsendte indviet i Vordingborg ...
Arrangementerne på flagdagen 2016 i Vordingborg fik et højtideligt - og festligt - indslag ved
afsløringen af en mindesten for vore veteraner.

Mindestenen er doneret fra bondemandens mark, transporteret af Forsvarets tunge materiel, graveret og klargjort med økonomisk støtte fra Veterancenteret (10 mio.kr.-puljen), og opstillet fornemt med Kulturarvstyrelsens og kommunens tilladelse på Slotstorvet ved Borgcenteret af de lokale soldaterforeninger.

Vordingborg Garnison fik på flagdagen en ny dimension - og veteraner, pårørende og ikke mindst soldaterforeningerne et nyt samlingspunkt. En herlig dag!

Se fotos fra begivenheden i BILLEDARKIVET.
Foto: Søren Højager

 
Garnisonsfødselsdag
Garnisonen markerer sin 104 års fødselsdag søndag 22. januar 2017 ved et brunch-arrangement fredag 20. januar for særligt inviterede. Soldaterforeningen vil være repræsenteret.